Яхтен мениджмънт е предоставянето на навременни, професионални съвети и услуги на собсвениците на яхти и на техните капитани, които да гарантират за доброто състояние и поддръжка на яхтата по всяко време. По този начин на собсвеникът му остава единствено да се наслади на яхтата си спокоен, че професионалисти се грижат за всеки детайл от поддръжката.

Какво е яхтен мениджмънт и какви са плюсовете от него?

Яхтен мениджмънт е предоставянето на професионални услуги на собсвеници, капитани и екипажи на яхти. По този начин се гарантира правилната поддръжка на една яхта, готова да отговаря и най-високите стандарти и изисквания в бързо растящата яхтена индустрия.

Яхтеният мениджмънт на Лаунч яхтинг предоставя пакет от услуги, които да гарантират приятния престой и изживявания на борда и да намалят риска от появата на проблеми от всякакво есество (технически, административни, с екипажа) по време на плаване.

Лаунч яхтинг специализира в яхтен мениджмънт както на частни яхти така и на яхти под комерсиален/търговски флаг.

Чартиране / наемане на яхта

Чартирането е добър начин за превръщането на инвестицията от закупуването на една яхта в бизнес, генериращ средства за нейната поддръжка и изплащане. Чартирането на Вашата яхта има за цел както да намали разходите така и да изгради добра репутация на името на Вашата яхта в чартерната индустрия като по този начин запазва нейната цена и себестойност в случай на продажба.
Използвайки услугите на Лаунч Яхтинг ние Ви гарантираме, че Вашата яхта ще бъде поддържана в отлична форма за дълги годинни и ще отговаря на световните стандарти на чартерната индустрия.

Покупка или строеж на поръчков модел яхта:

Лаунч Яхтинг има опит в брокерството при закупуване на нова или втора ръка яхти и следи за доброто общо и техническо състояние на яхтата и нейните компоненти.
Лаунч Яхтинг има опит и в управлението на поръчкови проекти на яхти като се явява посредник между собственика/купувач и фабриката, който защитава интересите на поръчителя, отговаря за добрата комуникация между фабриката и собственика и следи за всеки детайл в етапа на строеж.
След успешното завършване на проекта и пускането на вода Лаунч Яхтинг ще регистрира яхтата Ви под флаг, който ще служи най-добре на интересите на яхтата и нейния собственик, в зависимост от нейната бъдеща дейност и район на плаване. Ние ще изберем най-изгодната застраховка във водещи застрахователни компании и ще следим за гаранционните условия и поддръжка на яхтата.
Лаунч Яхтинг може да предостави мениджърските си услуги като поеме отговорността за организиране и планиране на програмата на яхтата: чартиране, планиране на маршрути за гостите на яхтата, подбор на квалифициран екипаж, резервации на пристанища, бункероване, ремонти дейности и др.

Услуги и консултации:

Лаунч Яхтинг е на Ваше разположение 24 часа! Може да получите професионални съвети и услуги в сферата на :

• Покупко/продажба и доставяне на яхти
• Управление на строеж на яхта
• Организиране на яхтени чартъри
• Подбор на квалифицирани кадри за екипаж на яхти
• Техническа поддръжка на яхта, рефит – ремонтни дейности
• Финансиране при закупуване на яхта, счетоводство, застраховка и др.
• Резервации на пристаниша, бункероване и швартоване.

Опитният екип на Лаунч яхтинг може да Ви помогне да планирате маршрута за Вашето плаване: дестинации, пристанища, заливи, забележителности, ресторанти – гарантирайки незабравими моменти и преживявания!