Яхтена Регистрация

Регистрирайте Вашата яхта под световно известния Холандски флаг!

Лаунч Яхтинг е признат дилър на Yacht Registration Holland и прави яхтени регистрации под световноизвестния Холандски флаг, който е много удобен и изгоден, особено за яхти до 24 метра.

Лаунч Яхтинг ще Ви консултира и посъветва кой флаг е найудобен и изгоден за Вашата яхта според нейното предназначение (за частно ползване или под комерсиална регистрация за чартиране), район на плаване и др.

Прочетете повече за Холандската Яхтена Регистрация!


 

Защо под Холандски флаг?

Регистрацията под Холандски флаг има много плюсове, а именно:

Ниски регистрационни такси в сравнение с повечето европейски страни.

Бърза процедура по регистрацията.

Регистрацията ще бъде изготвена в рамките на една работна седмица, а с новата експресна допълнителна услуга товае възможно вече само за 24 часа!

Без инспекция на място.

При  “Частичната” регистрацията на Вашата моторна или ветроходна яхта не е нужна инспекция на място.

Без излишна бюрокрация

Регистрацията става без излишна бюрокрация. Холандия е известна в цял свят, че е една от страните с много ниски нива на бюрокрация.

Изготвяне на лицензи и документация по MMSI

Ако нямате регистрация по MMSI, ние ще я изготвим в найкратки срокове.

Минимални изисквания за налично оборудване на Вашата яхта.

Регистрация под Български флаг

Лаунч Яхтинг ще Ви съдейства също така и за изготвянето на регистрация под Български флаг! След изготвянето на документите по регистрацията Лаунч яхтинг ще следи и напомня за ежегодните прегледи и ще организира и сформира екип от Морска Администрация, който да направи прегледа на място, ако яхтата не на територията на Република България.

Застраховане на Вашата яхта

Лаунч Яхтинг ще Ви съдейства за застраховката на Вашата яхта като договори найдобрите условия на нейното покритие с агентите на водещи застрахователни компании в яхтинга в зависимост от района на плаване и нейното предназначение.