Лаунч Яхтинг е първият лицензиран RYA тренировъчен център в България, предлагащ разнообразните курсове на RYA спрямо нивото на вашите опит и познания! Нашият екип от квалифицирани инструктори и изпитващи ви очаква да ви въведе в методите на навигация и пилотаж на британската Кралска Яхтена Асоциация RYA!


VHF УКВ Радио Сертификат

Курсът за работа с УКВ радиостанции е предназначен за всеки, който плава на яхта с корабна или преносима радиостанция. Курсът също така е полезен за всички, които навлизат в морето с по-малки плавателни съдове – каяци, надуваеми лодки, джет ски и т.н, на които могат да носят преносима радиостанция, EPIRB или каквато и да е спасителна екипировка. Радиостанцията е важна част от спасителната екипировка на борда и е много важно да се заучат коректно и точно процедурите за подаване на сигнал за бедствие или инцидент както и правилата за комуникация между различни плавателни съдове.

Сертификатът е минималната квалификация, която се изисква по закон от всеки опериращ с УКВ радиостанция и радиостанция с цифрово селективно повикване VHF DSC.

УКВ курсът е еднодневен и преподава как се борави с УКВ радиостанция при комуникация между плавателни съдове и между корабна и наземна радиостанция. Курсът обръща внимание на процедурите за изпращане на сигнал при бедствие и други инцидентни ситуации, както и новите промени в правилата на GMDSS (Световната морска система за бедствия и безопасност)

1. Distress Situations – Ситуация на бедствие

2. Urgent Situations – Извънредни ситуации  (ранен екипаж, проблем с двигателя и др.)

3. Safety situations – Навигационни предупреждения за безопасност

4. Routine communications- Регулярна комуникация между корабни станции

Кусрът разглежда следните теми:

 • Основни термини в радиокомуникацията на море
 • Честоти и канали в диапазона на УКВ
 • Процедури за подаване на сигнал за бедствие Mayday, за други извънредни ситуации Pan Pan; Safety и при нужда от медицинска помощ.
 • Регулярна комуникация между корабна с корабна и корабна с наземна станция
 • Използване на функциите на Цифровото селективно повикване DSC
 • Разглеждане на изискванията на GMDSS (Световната морска система за бедствия и безопасност) VHFDCS; EPIRB; NAVTEX; SART; AIS и др.

Курсистите ще се обучават на Standard Horizon VHF / DSC тренировъчни радиостанции. Изпитът ще се състои от писмен тест, оценяван от независим лицензиран RYA изпитващ.

Продължителност:

1 ден. От 10.00 – 17.00 плюс 30-60 минути за изпитния тест на края на курса.

Предварителни изисквания:

 • Да научите фонетичната азбука
 • Да прочетете учебникът RYA VHF handbook преди курса, за да ви е по-достъпен и ясен материалът когато се преподава. Учебникът влиза в цената и в пакета, който получавате при резервиране на VHF SCR курса.

Цена: 450 лв

Цената включва: 

 • Използването на Standard Horizon VHF / DSC радиостанции в тренировъчния център на Лаунч Яхтинг.
 • RYA VHF handbook
 • Лицензиран RYA инструктор, провеждащ курса и лицензиран изпитващ RYA VHF SRC Assessor
 • Чай/Кафе/Вода
 • Такса от 60 GBP за независим лицензиран изпитващ RYA VHF SRC Assessor и такса за издаване на сертификата (плаща се в деня на изпита)

Сертификатът VHF SRC се изкарва еднократно и важи доживотно!


 

Essential Navigation & Seamanship 

Курсът Essential Navigation има за цел да ви запознае с основите на навигацията и безопасността на море. Предназначен е за капитани и екипажи с малко или никакъв опит и за всеки, който иска да опресни познанията си.

За тези от вас, които вече са изкарали капитански курсове и са придобили Свидетелство за правоспособност Водач на кораб до 40 бруто тона по море от Морска Администрация, Essential Navigation дава възможност да се научите да навигирате по-бързо и по-уверено, използвайки предимствата на системата на британската Кралска Яхтена Асоциация RYA. Курсът е полезен за всички, които се занимават с ветроходни и моторни яхти, водолазна дейност, джет ски и т.н.

Курсът Essential Navigation е много информативен и дава възможност новите познания да бъдат приложени и тествани чрез множество упражнения.

Курсът разглежда следните теми:

 • Морски карти и публикации
 • Безопасност
 • Навигационни знаци
 • Визуално и електронно навигиране
 • Пилотаж
 • Международни правила за предотвратяване на сблъскванията по море
 • Закотвяне
 • Прогнози за времето
 • Планиране на преход

В пакета, който ще получите за курса са включени карта, линия, пергел, книжка за курса, упражнения и CD с електронния чартплотер на RYA, който ще ви даде възможност да се научите да боравите с чартплотер бързо и правилно и да се запознаете с всички функции и възможности на уредите.

Продължителността на курса е 16 часа и ще се провежда от понеделник до петък. Начало на занятията 19 ч.

Курсът Essential Navigation може да бъде проведен интензивно в рамките на два дни.

Цена на курса: 500 лв


Dayskipper

Курсът на RYA Dayskipper е предназначен да разгледа в детайли плаването в крайбрежни води. Придобитите знания от RYA Dayskipper ще дадат увереност на капитани с малко опит да поемат отговорност за плаване в крайбрежни води през деня и ще ви запознае с основни правила на навигацията и безопасността при нощно плаване.

Курсът разглежда в детайли следните теми:

 • Основи на морската навигация и пилотаж
 • Работа с морски карти
 • Възли
 • Електронни карти и навигация
 • Определяне на позицията
 • Изчисляване на компасен и истински курс
 • Разглеждане на прогнози за времето и обща метеорология
 • Плаване в приливни и отливни води
 • Международните правила за предпазване от сблъскване на море
 • Конструкция, екипировка и средства за безопасност на яхтата
 • Процедури и средства за подаване на сигнал за бедствие (сигнални ракети, димки, колани за безопастност, спасителни жилетки, спасителни плотове)

Продължителност:

Продължителността на курса е 40 часа, които могат да бъдат организирани в 20 посещения или в интезивен едноседмичен курс.

Цена: 1000 лв


 

Yachtmaster Coastal/Offshore 

Курсът Yachtmaster Coastal/Offshore е предназначен за капитани или екипаж с натрупани мили и опит. Желаещите да изкарат курса и да се подготвят за практическия изпит на Yachtmaster Coastal/Offshore са морски кадри, които искат да затвърдят знанията и уменията си в един сертификат, отворящ вратите към професионалния яхтинг и да превърнат хобито си в професия.

Теоритичният курс подготвя кандидата не само да затвърди натрупаните знания и опит, но и го запознава с по-напреднали методи и техники в дневната и нощната навигация. Материалът, който покрива торията на Yachtmaster Coastal/Offshore е много изчерпателен и обхваща в детайли всеки аспект от яхтинга: съставяне и планиране на дълги плавания и евентуален резервен план (в приливно-отливни води), изчисления за очаквано време на пристигане, предполагаема позиция, предполагаем компасен курс, съобразен с налични течения и вятър, закотвяне, поддържане на корабен дневник, изчисления на приливите и отливите във второстепенни пристанища и марини, работа с GPS и чартплотер, метеорология и прогнози, техники за спасяване на човек зад борда. Обръща се внимание за начините на приставане в различни ситуации, швартоване, техники за спасяване на човек зад борда (на ветрила и с двигател), познания за правилата на движение и предимство по море, спасителни средтва на борда и тяхното приложение.

Курсът дава една стабилна теоритична основа и обиграва на хартия основните техники в практиката, за да може курсистът да е спокоен и уверен в себе си когато дойде време за практическата част и изпита за придобиване на сертификатът Yachtmaster Coastal/Offshore, тъй като там нещата се развиват бързо и динамично и няма време за запълване на дупки в теоритичните познания.

Сертификатът Yachtmaster се признава за работа на търговски кораби под британски флаг, а чрез добавяне на базисните STCW курсове се използва от притежателя за работа под множество чуждестранни флагове. С Yachtmaster Offshore можете да работите като капитан на Търговски плавателни съдове до 200 Бруто тона до 150 мили от пристанище. Освен това Yachtmaster Offshore е предварително изискване за придобиване на MCA Officer of the Watch, който ве дава право да работите на комерсиални кораби до 3000 Бруто тона.

Цена: 1000 лв